Gleymt lykilorð
Nýskráning
Forsíða

Notendur

gmaria
gmaria Notandi frá fornöld 1.684 stig

Áunnir atvinnusjúkdómar. (9 álit)

í Heilsa fyrir 21 árum
Ungar konur í aðgerðum vegna brjóskloss í baki, konur sem hafa ef til vill stundað ræstingar lengi. Er það eðlilegt að fólk slíti sér svo út fyrir aldur fram. Er ekki hægt að fyrirbyggja eitthvað með upplýsingu. Mér finnst vanta meiri umræðu um atvinnutengda sjúkdóma og rétta líkamsbeitingu og hve mjög slíkt skiptir máli. Hvað finnst ykkur ?

Leyfum Ríkisendurskoðun að rannsaka. (0 álit)

í Stjórnmál fyrir 21 árum
Ég bíð eftir því hver niðurstaða Ríkisendurskoðunar verður í máli þingmanns Sunnlendinga, eins og sjálfsagt hver annar sem hefur hlýtt á fjölmiðla landsins undanfarið. Þó við fyllumst hneykslun yfir því sem fram hefur komið, þá skyldum við ekki taka að okkur hlutverk dómstóla, svo ekki sé minnst á það, að ráðast á fjölskyldu mannsins með einhverjum hætti. Slíkt er lítt til þess fallið að auka hróður þjóðarinnar almennt. Leyfum Ríkisendurskoðun að kanna málin.

Eftirlit hins opinbera með sjálfu sér ! (8 álit)

í Stjórnmál fyrir 21 árum
Mál þingmanns Sunnlendinga varðandi sambland eiginhagsmuna og almannahagsmuna, vekur vissulega til vitundar um hvernig eftirlitshlutverki hins opinbera sé háttað, gagnvart þeim aðilum sem framkvæmdavald er falið. Við skattgreiðendur borgum starfssemi fjölmargra eftirlitsaðila er starfa lögum samkvæmt til eftirlits varðandi einstakar framkvæmdir hins opinbera, hvort sem þar er um að ræða viðgerðir á Þjóðleikhúsinu eða aðgerðir á mannslíkamanum í heilbrigðiskerfinu, vegaframkvæmdir eða vinnu...

Klaufaskapur kjörinna þingmanna ? (3 álit)

í Stjórnmál fyrir 21 árum, 1 mánuði
Alveg hreint er það með ólíkindum hvers konar fréttaefni við þurfum að mega meðtaka varðandi “ klaufaskap þingmanna ” við eigin innkaup á timbri, þar sem timbur fyrir eina milljón skrifast að sögn DV. á almannafé, í upphafi. Ég ætla ekki um það að dæma hver á sök á “ klaufaskapnum ” en svona klaufaskapur á ekki að þurfa að vera oss fréttaefni. Eins neyðarlegt og það nú er hefur sami þingmaður einnig komist í dagblöð áður einnig vegna timburs, þá Helgarpóstinn sáluga, varðandi styrkveitingu,...

Lyfjanotkun almennt. (32 álit)

í Heilsa fyrir 21 árum, 1 mánuði
Mér hefur stundum þótt nóg um þegar ég hef séð þau ósköp af lyfjum sem eldra fólk tekur inn við öllum þeim kvillum er kunna að hrjá, á efri árum. Við Íslendingar eigum að ég held enn Norðurlandamet í notkun Prozac, þótt slíkt dreifist sennilega á alla aldurshópa. Eru öll þessi lyf nauðsynleg ? Fær almenningur nógu góðar upplýsingar um verkun og samverkun hinna ýmsu tegunda, ég tala ekki um þegar taka þarf inn kanski tíu tegundir mismunandi lyfja á sama tíma ? Er viðhorf okkar kanski það að...

Hverju þarf að breyta í íslenzku samfélagi ? (25 álit)

í Stjórnmál fyrir 21 árum, 1 mánuði
Hvað er helst að í vorum stjórnarháttum og skipan mála ? Þarf að gera miklar breytingar og þá hverjar og hvernig vilja menn forgangsraða verkefnum ? Fyrir mína parta vildi ég sjá komið á fót stjórnlagadómstól, hið allra fyrsta til þess að auðvelda dómstólum starfssemi sína, og tryggja að ekki gangi lög í gegn um Alþingi sem ekki standist stjórnarskrá landsins. Lög á lög ofan jafnvel um nær sömu atriði allt aftur í Jónsbók, þar sem teygja má og túlka fram og til baka sömu hlutina, hlýtur að...

Atvinnustefnumótun til framtíðar á Íslandi. (1 álit)

í Stjórnmál fyrir 21 árum, 1 mánuði
Mér leikur ögn forvitni á því að fá að vita hverjar hugmyndir menn, hafa um þá atvinnuþróun, ef þróun skal kalla, sem nú er uppi og hvað menn sjái fyrir sér sem framtíðaratvinnuverkefni hér á Íslandi. Sú þróun atvinnuveganna sem ég gagnrýni við núverandi skipan mála er það sem ég vil kalla verksmiðjubúskap, sífellt stærri eininga, í sjávarútvegi og landbúnaði,verksmiðjubúskap sem ekki aðeins gengur á skjön við flest öll markmið sjálfbærrar þróunnar, heldur skerðir einnig það...

Náttúruvænar fiskveiðar. (4 álit)

í Stjórnmál fyrir 21 árum, 1 mánuði
Það er ekki nóg að hafa kvóta á fiskistofna til veiða, ef veiðarfæri þau sem notuð eru, raska eða eyðileggja hluta lífríkis hafsins. Togveiðihlerar stórveiðskipa sem skrapa botninn og ryðja til dæmis burtu heilu kóralrifjasvæðunum, eins og Norðmenn sýndu fram á með neðansjávarmyndatökum, hlýtur að vera umhugsunarefni fyrir okkur Íslendinga. Hlutfall stórveiðiskipa annars vegar og smábáta hins vegar í fiskiskipaflotanum í heild, þarf að skoða með það að markmiði að nýting hafsvæðanna sé í...

Tilgangur mannsins ? (36 álit)

í Heimspeki fyrir 21 árum, 1 mánuði
Hver er tilgangur mannsins ? Getur verið að maðurinn hafi á köflum misst sjónar á hinum raunverulega tilgangi er felur í sér hans eigin hamingju ? Hvað er hamingja ? Er hamingjan fólgin í veraldlegum gæðum eða andlegri vellíðan ? Sækjum við þjónustu við andlegt heilbrigði nú til dags á sama hátt og við förum með bílinn okkar á verkstæði ? ´Þegar stórt er spurt verður oft lítið um svör en ég lít svo á að tilgangur mannsins sé sá að kunna fótum sínum forráð i umgengni við móður náttúru og hver...

Lífrænn landbúnaður ? (10 álit)

í Stjórnmál fyrir 21 árum, 1 mánuði
Það er hörmulegt til þess að vita að enn hefur stjórnvöldum ekki tekist að koma af stað nokkrum þeim aðgerðum t.d. í formi aðlögunarstyrkja svo bændur geti með mögulegu móti snúið sér að lífrænni ræktun, og nytjun lands, ( og mannvirkja ) í stað þess að láta það fara í auðn. Lög um lífræna framleiðslu litu dagsins ljós, árið 1994 að mig minnir, en fátt annað hefur gerst af hálfu hins opinbera, eins og áður segir, en fátt er mikilvægara hvað varðar framfylgni umhverfis og byggðamarkmiða hvers...

Sannleikurinn sigrar. (5 álit)

í Deiglan fyrir 21 árum, 1 mánuði
Gegnum mannkynssöguna alla hefur það reynst manninum afar óhagkvæmt að fara með ósannindi, hvort sem er í stóru eða smáu. Sannleikurinn verður nefnilega alltaf ofan á hvort sem okkur mönnunum líkar betur eða ver, fyrr eða síðar. Sökum þess gengur þeim mun betur gangan fram á veginn er hafa tileinkað sér þann eiginleika að segja satt. “ Oft má satt kyrrt liggja ” segir einn málsháttur okkar Íslendinga, og hann ber okkur boðskap þess að enginn þurfi að ausa úr vitbrunni sínum því sem aðra menn...

Vantar nýjan stjórnmálaflokk ? (26 álit)

í Stjórnmál fyrir 21 árum, 1 mánuði
Mér þætti gaman að vita hvort mönnum finnst vanta eitthvað í flokkaflóruna íslensku og þá helst hvað ? Nú hafa menn hér flokka er teljast hafa gengið nokkuð langt í frjálshyggju kapítalismans, svo langt að jaðrar við mörk kommúnisma á köflum. Þá á þar við stóriðjustefnu, markaðsbúskapar, í aðalatvinnuvegum, og tilraunir til þess að markaðsvæða alla skapaða hluti í fámennu samfélagi, ,er hefur aftur leitt til einokunar og blokkamyndana. Á hinn bóginn höfum við vinstri menn er hafa að nokkru...

Hinir nýju Íslendingar. (51 álit)

í Deiglan fyrir 21 árum, 1 mánuði
Það er sorglegt til þess að vita að einhvers konar pústrar millum Íslendinga af mismunandi uppruna skuli nú vera fréttaefni og um það rætt sem sérstakt vandamál til þess að greina eða kortleggja sérstaklega. Slíkar frásagnir í fjölmiðlum eru ekki til þess að taka á vandanum, vil ég meina. Mun nær væri að fjölmiðlar reyndu að gefa okkur mynd af því fólki er við höfum boðið velkomið og kemur frá öðrum menningarsamfélögum, s.s hvers konar siði og hætti það þekkir og hefur alist upp við sem gæfi...

Vandamál í hjarta höfuðborgarinnar. (16 álit)

í Deiglan fyrir 21 árum, 1 mánuði
Þegar eitt vandamál leysist þá tekur annað við. Nú eru menn farnir að djamma fram á morgun, i miðborginni, svo horfir til vandræða. Hvernig væri að reyna að færa þennan fjölda skemmtistaða eitthvað út í úthverfin, í stað þess að ALLA vanti leigubíl til síns heima á sama tímapunkti ? Menn gætu þá labbað heim alla jafna. Þessu hljóta borgaryfirvöld að geta stýrt með einhverju móti. Í mínum huga á hámenningarmiðborg að hafa til að bera leikhús og óperu, með einstaka krá í nágrenninu, en ekki...

Hver hélt á skóflunni við það að moka holu ? (2 álit)

í Deiglan fyrir 21 árum, 1 mánuði
Hvað finnst ykkur ! Getur það verið að útlánastefna bankanna í “ góðærinu ” hafi átt einhvern þátt í því að almenningur jók neyslu sína og fjárfestingar ? Hver er ábyrgð þeirra hinna sömu á lánveitingum út og suður, þegar að kreppir ? Loka á útlán, veita minni fyrirgreiðslu, kúvending, fyrri stefnu. Fer ekki að verða betra að sofa með launin undir koddanum, í stað þess konar þjónustu, sem illa miðast við eitthvað annað en eiginhagsmuni lánastofnana.

Uppnám í Hænsnakofa hlutabréfa ! (2 álit)

í Deiglan fyrir 21 árum, 1 mánuði
Deilur og erjur í stóru hluthafafyrirtæki, skráðu á verðbréfamarkaði, um samning við ríkið í þjónustu við fullorðið fólk, hefur að vissu leyti gefið okkur mynd af “ frumskógarlögmálum ” markaðshyggjunnar í allri sinni mynd þar sem lögfræðiálitum er veifað á báða bóga í fjölmiðlum, í deilunum um eiginhagsmuni og aftur eiginhagsmuni, ef til vill á kostnað þess að almenningur kann að missa trú á fyrirtækinu. Varla eru deilur þessar heldur til þess fallnar að vekja almennt trú á hinum frjálsa...

Heilbrigðiskerfið. (6 álit)

í Deiglan fyrir 21 árum, 2 mánuðum
Lækningaforstjóri sameinaðra sjúkrahúsa landsmanna á höfuðborgarsvæðinu, kvartar yfir innra skipulagi í kerfinu,í fréttum í kvöld, þar sem tvenns konar fyrirkomulag sé í boði af hálfu hins opinbera, varðandi vinnu lækna við aðgerðir á sjúklingum. Þeir geti valið um að starfa úti í bæ á einkastofum með niðurgreiðslu frá TR, eða að vera launaðir starfsmenn á sjúkrahúsum, en sjúkrahúsin séu ekki samkeppnisfær að má skilja í þeirri samkeppni. Er það eðlilegt að við greiðum meginhluta...

Sjávarútvegur og fiskveiðistjórnunin. (2 álit)

í Deiglan fyrir 21 árum, 2 mánuðum
Án efa eru margir fullsaddir af deilum um kvótakerfi sjávarútvegs, sem verið hafa daglegt brauð frá tilkomu þess kerfis. Það er þó einu sinni svo að hér er um aðalatvinnuveg landsmanna að ræða og því skiptir það vissulega máli að hagur hans sé með sem bestu móti. Fyrstu mistök stjórnmálamanna voru þau að leiðrétta ekki þá mismunun er fólst í óumbreytanlegri kvótasetningu til handa útgerðaraðilum, er miðaðist við veiðireynslu þrjú ár fyrir kvótasetningu. Önnur mistök ( stór ) voru þau að...

Útgjaldamesti málaflokkur þjóðarinnar ! (16 álit)

í Deiglan fyrir 21 árum, 2 mánuðum
Hvers vegna greiðum við Íslendingar svo háa skatta sem raun ber vitni ? Í hvað fara peningarnir ? Ég sakna þess mjög að sjá umræðu á netinu um útgjaldafrekasta málaflokk þjóðarinnar, sem er heilbrigðiskerfið og þá þjónustu eða þjónustuleysi sem við þar teljum okkur upplifa. Hvernig heilbrigðisþjónustu viljum við hafa og hvað erum við tilbúin til þess að broga fyrir það ? Njótum við þeirrar þjónustu sem við borgum fyrir í formi skatta, eða er gæðunum þar misskipt innbyrðis ? Það er til dæmis...
Hugi notar vefkökur til að bæta notendaupplifun á vefsíðunni og greina umferð um hana. Einnig hefur Hugi uppfært persónuverndarstefnu sína. Skoðaðu stefnuna hér..
Ok