Gleymt lykilorð
Nýskráning
Forsíða

PERSÓNUVERND NOTENDA
Hugi.is, hér eftir nefnt „vefsíðan”, er staðföst í að virða persónuvernd og öryggi allra notanda. Upplýsingar sem gætu talist persónulegar eru hvorki seldar né áframsendar til þriðja aðila.
Notendur vefsíðunnar njóta nafnleyndar og er öllum ráðlagt gegn því að gefa upp persónulegar upplýsingar sem hægt væri að nota til þess að auðkenna eigin persónu. Sérstaklega er aðilum undir lögaldri ráðlagt að gefa ekki upp persónulegar upplýsingar í gegnum vefsíðuna.

SÖFNUN OG NOTKUN Á PERSÓNULEGUM UPPLÝSINGUM
Vefsíðan safnar ýmsum upplýsingum sem snúa að notkun vefsíðunnar. Allir notendur vefsíðunnar eru krafðir um eigin kennitölu þegar þeir nýskrá sig, einnig þurfa allir nýskráðir notendur að gefa upp tölvupóstfang sem er sannreynt.

Upplýsingar sem væru hugsanlega gefnar út til almennings eða til þriðja aðila innihalda aldrei persónulegar upplýsingar um einstaka notenda heldur aðeins samanteknar upplýsingar um stóra hópa notenda. Sem dæmi heimsóknartölur eða kynjahlutfall hjá skráðum notendum.

ALDUR, KYN OG SAMBANDSSTAÐA
Notendur geta sjálfir valið um að birta aldur, kyn og/eða sambandsstöðu á vefsíðunni. Sjálfgefna stillingin fyrir notendur er að birta ekkert. Aldur og kyn eru miðað við upplýsingar úr þjóðskrá. Sambandsstaðan, ef tilgreind, getur verið „á lausu” eða „í sambandi”.
Notendur undir lögaldri geta ekki birt þessa upplýsingar og er sérstaklega ráðlagt að gefa þær ekki upp með öðru móti á vefsíðunni.

LÁGMARKS ALDUR NOTENDA
Vefsíðan hefur ekki neinn ákveðinn lágmarksaldur. Hinsvegar geta aðilar sem ekki hafa náð 13. aldurári nýskráð með venjulegum hætti. Vefstjóri skráir þessa aðila eftir að foreldrar eða forráðamenn hafa sent samþykki sitt í tölvupósti um að viðkomandi hafi leyfi til að stunda vefsvæðið og geri það undir eftirliti.

VERNDUN PERSÓNULEGA UPPLÝSINGA
Þeir sem hafa aðgang að kennitölu og öðrum persónulegum upplýsingum um notendur vefsvæðisins hafa skrifað undir trúnaðar- og/eða starfssamning og er stranglega bannað að gefa upp persónulegar upplýsingar um notendur vefsíðunnar til þriðja aðila.
Vefsíðan deilir ekki persónulegum upplýsingum um notendur til þriðja aðila nema að undangengnum dómsúrskurði. Þó er gerð sérstök undantekning til að veita lögreglu upplýsinga án dómsúrskurðar ef upp koma mál sem t.d. varða ólögráða einstaklinga, almannahagsmuni eða til að koma í veg fyrir líkamstjón. Getur það verið bæði af frumkvæði vefstjóra eða lögreglu sem slíkar upplýsingar eru veittar og er metið í hverju tilviki fyrir sig af vefstjóra og eiganda vefsíðunnar.

ÞEGAR NOTANDA ER EYTT
Allir notendur geta eytt eigin aðgangi og losað kennitöluna sína úr kerfi vefsíðunnar. Allt efnið sem notandinn var skráður fyrir mun þá ekki lengur vera skráð á neinn sérstakan notanda og ekki hægt að aðgreina það frá efni annarra notenda sem hafa eytt aðganginum sínum. Til að geta eytt aðgangi þarf notandi að hafa verið skráður í a.m.k. þrjá mánuði.

SAMÞYKKI NOTENDA
Með því að nota vefsíðuna ertu að samþykkja hvernig persónulegar upplýsingar um þig eru notaðar og hvernig þeim er safnað samkvæmt því sem gefið er til kynna í þessari persónuverndarstefnu.

Vefsíðan áskilur sér rétt til þess að breyta og uppfæra þessa persónuverndarstefnu án fyrirvara og verða þær breytingar birtar á þessari síðu.