þarf maður að kaupa einhvern annan leik til að geta spilað cs: anthology?
aábcdðeéfghiíjklmnoópqrstuúvxyýzþæö