c++
46%
Visual Basic
4%
c#
19%
Visual Basic.NET
4%
Delphi
10%
Pascal
2%
Java
15%
52 hafa kosið