Afhverju kemur LOTR: The Third Age ekki á PC!!!?!??!?!?!?!?!?!?1
————————————————