Alþingi Einar Oddur Kristjánsson Alþm. Vestf. síðan 1995 (Sjálfstfl.).
Þingnefndir: Efnahags- og viðskiptanefnd 1995-1999, sjávarútvegsnefnd 1995-1999, umhverfisnefnd 1995-1996, fjárlaganefnd 1999- (varaform.), landbúnaðarnefnd 1999-.
Alþjóðanefndir: Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 1999-.
Bara til fróðleiks
Duris