Svo eruð þér nokkuð vinstri maður? Já það er margt skrýtið í kýrhausnum, en það er líka margt skrýtið í hausnum á mörgum vinstrimanninum.

Látum orð og gjörðir vera dómari.
Össur Skarphéðinsson.

Fræg ummæli Össurar varðandi Baug:

nr1.

“Ef fortölur duga ekki til, herra forseti, þá er það skoðun okkar í Samfylkingunni að Samkeppnisstofnun eigi að fá í hendur þau tæki sem hún þarf til þess að skipa fyrir um breytingar, þar á meðal að skipta upp slíkum einokunarrisum ef hún telur þess þörf til þess að vernda hagsmuni neytenda.”

Össur Skarphéðinsson, formaður Samfylkingarinnar, á Alþingi 22. janúar 2002.

Baugur ekki enn orðinn hluti af samfylkingunni á þessum tíma.

Ummæli varðandi Bjórbannið

nr2.

“Ég er móðir tveggja unglinga og segi þess vegna nei.” Margrét Frímannsdóttir.

“Nú er bara spurning hvort Margrét hefur skipt um skoðun þar sem unglingarnir eru vaxnir úr grasi.”http://www.ofleyg.blogspot.com/

nr3.

“Ég hef til viðbótar pólítískar ástæður fyrir því að ég vil ekki standa að breytingum, hvorki í áfengismálum né annars staðar sem gera fólkið óvirkara og sljórra gagnvart umhverfi sínu. Það tel ég að aukin neysla bjór, jafnvel þó að eitthvað dragi úr neyslu annarra áfengistegunda, mundi gera.”

sagði Steingrímur Sigfússon er hann gerði grein fyrir sinni kostningu.

nr4.

Einu sinni voru Guðmundur Árni og Herra Forseti og sameiningartákn vor ekki eins miklir mátar og í dag.

“Einn þessara stjórnarandstæðinga, Ólafur Ragnar Grímsson, hefur haft sig hvað mest í frammi…….Ólafur Ragnar lýsti því einnig yfir í þinginu að hann myndi beita sér fyrir því að borið yrði fram vantraust á mig…….
Þessi uppákoma Ólafs var aukaatriði sem ég skoðaði ekkert sérstaklega. Hann gengur fyrir uppákomum.Ég hlakka til þess í kosningabaráttunni að ítreka þá áskorun mína að hann geri hreint fyrir sínum dyrum. Láti Ríkisendurskoðun bara kanna sínar skrautlegu embættisfærslur í fjármálaráðuneytinu á árunum ‘89 til ’91
Ólafur gengur út frá því að menn séu fljótir að gleyma í pólitík”

Sameiningartáknið greinilega ekki á því að sameinast Árna greyinu sem þurfti að segja af sér ráðherrastól. En þeir eru örugglega búnir að gleyma núna.
http://www.mmedia.is/gas/kafli12.shtml

nr5.

Ætli margir muni eftir að Ólafur Ragnar Grímsson var:
Í miðstjórn Framsóknarflokksins 1967-1974 en skyndilega snérist honum hugur og gerðist kommúnisti:
Formaður Alþýðubandalagsins 1987-1995.

nr6.

Ólafur fékk sitt tækifæri í ríkisstjórn. Hann var árið 1988 fjármálaráðherra, en fékk lausn 23. apríl 1991 (3 ár í stað 4) enda
hafði hann komið á óðaverðbólgu.
http://www.althingi.is/cv.php4?nfaerslunr=440

Fras i þess tíma var sá “ Að skipa Ólaf Ragnar sem fjármálaráðherra er eins og að gera Drakúla að bankastjóra í blóðbankanum”.

nr7.

“Þegar aðild Íslands að EFTA var til afgreiðslu á Alþingi snerist Alþýðubandalagið gegn henni.
Mótuðust þessi hörðu átök að verulegu leyti af þeirri staðreynd að þá voru talsmenn kommúnisma og náinna tengsla við Sovétríkin háværir í íslenskum stjórnmálum”.
Í þessu ljósi er athyglisvert en kemur ekki á óvart að Alþýðubandalagið snérist líka gegn aðild Íslands að EES".

Ólafur Ragnar (sameiningartáknið) fyrrverandi formaður Alþýðubandalagsins er kannski enn á móti ESS sem fært hefur okkur betri tíð?

nr8. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

Var Alþingiskona fyrir Kvennalistann í Reykjavík 1991 - 1994

Úr stefnuskrá Kvennalistans

# Ofbeldi gegn börnum.
# Ofbeldi gegn konum.
# Jafnrétt kynjanna.

Lög

#Karlmenn meiga ekki bjóða sig fram fyrir Samtök um kvennalista.
http://www.itn.is/~annari/kvestef.htm

a) Ekkert talað um ofbeldi almennt, bara gegn konum og börnum.
b) Meira jafnréttið að banna karlmönnum aðgang að jafnréttisflokki.

nr.9

“Lífskjör fólks eru hins vegar mjög misjöfn hér á landi, lífsgæðunum er misskipt. Því verður ekki breytt með því að auka það sem við höfum úr að spila, heldur með því að stokka spilin og gefa upp á nýtt.” - Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

Ætli Ingibjörg vilji feta í fótspor Mugbabe forseta Zimbawe, taka eignir fólks eignarnámi og afhenda þeim sem hún vill?

nr10.

“Ef maður fylgir jafnaðarstefnu og er þeirrar skoðunar að það eigi að stuðla að jafnari tekjuskiptingu í samfélaginu, þá hlýtur maður líka að vera þeirrar skoðunar að það þurfi að draga úr ójöfnuði milli svæða og heimshluta. Þá verða þau ríki, sem eiga og geta, að leggja eitthvað af mörkum til hinna sem minna eiga og minna geta. Við Íslendingar erum tvímælalaust í hópi hinna ríku þjóða” - Ingibjörg Sólrún Gísladóttir útskýrir af hverju hún vill að Ísland gangi í EB."
http://www.ofleyg.blogspot.com

Nú eru Íslendingar allt í einu orðnir ríkastir af öllum en í lið nr.9 voru þeir fátækir. Er Ingibjörg með það fyrir augum að gefa eignir Íslendinga til útlendinga eða hvað?


nr10.

“Í kosningunum á Spáni var lýðræðið að verki – kosningarnar voru sigur lýðræðisins hvort sem mönnum líkar það betur eða verr” sagði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, viku eftir hryðjuverkin og kosningarnar á Spáni 2004.

Skrýtin sýn á hvernig lýðræði virkar.

nr.11

“Við eigum að herja á ríkisvaldið á öllum vígstöðvum og gefa því engin grið. Hins vegar megum við aldrei missa sjónar á lokatakmarkinu í hafsjó skriffinnsku og lagabókstafa. Lokatakmarkið er sósíalisminn, þ.e.a.s. samfélag jafnréttis og frelsis, þar sem konur jafnt sem karlar eru lausar undan arðráni og kúgun í hvaða mynd sem er. Fyrr tölum við ekki um sósíalisma.” -Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

Þokublaður út í gegn, mótsögnin felst í rökleysunni í setningunni: “að herja á ríkisvaldið á öllum vígstöðvum og gefa því engin grið” og svo hins vegar að “Lokatakmarkið er sósíalisminn”.

nr12.

“Lægra vöruverð sem leiðir gjarnan af samkeppni byggir ekki síst á aukinni neyslu, þ.e. það er hægt að ná niður vöruverðinu með aukinni samkeppni vegna þess að neyslan eykst. Þannig náum við lægra vöruverði. Þetta mun ekki síst gilda varðandi lyf sem afgreidd eru án lyfseðils, þ.e. lausasölulyf.” - Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

Já fólki finnst lyf svo góð, þau myndu rjúka út eins og heitar lummur og svo yrðu þau alltof ódýr, og ekkert yrði eftir fyrir þá sjúku.

nr13.

“Ég held að samkeppni sé dýr og almennt til leiðinda” - Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

nr.14

“Eina leiðin til að koma í veg fyrir alvarlega áverka af völdum hnefaleika er einfaldlega sú að banna þá.” sagði vinstri maðurinn Sigurður Hólm Gunnarsson. Bann leysir allann vanda.

nr15.

“Vilji menn ganga alla leið þá væri sennilega hægt að hafa örfá risastór beljubú til að þjóna landinu öllu.” Magnús Þór Hafsteinsson. Hann vill greinilega ekki markaðsvæðingu.

nr16.

"Hvar endar þetta? Næst verður spurt hvers vegna kaupandi olíu á þéttbýlissvæði eigi að niðurgreiða flutningsverð olíu til dreifbýlis. Hvers vegna á að vera sama verðlag um allt land? Og hvers vegna á ég að borga í sjúkrasamlagið ef ég verð ekki veikur?
Þótt menn vilji virkja markaðsöflin þar sem þau eiga við þá verðum við að gæta að því að þau taki ekki af okkur völdin. Það er okkar að taka ákvörðun um það hvenær samkeppni skuli eiga við og hvenær við teljum eðlilegt og heppilegt að fólk og fyrirtæki hafi samvinnu og samráð sín í milli og það gildir einnig um banka og það gildir einnig um olíufélög.
http://www.bsrb.is/vi/news.asp?ID=384&type=one&news_i d=419&menuid=

Auðvitað eiga þeir sem búa á Stór-Reykjavíkursvæðinu að borga bensínið á bílinn fyrir landsbyggðarfólkið annað væri bara fáránlegt.

nr.17

KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR
(Verðandi ráðherra ef vinstri öfl komast að)

“Ég er sátt við það að á Íslandi skuli vera bannað að selja bjór og vín í matvöruverslunum. Ekki vegna þess að ég sé á móti bjór og víni. Alls ekki.” - Kolbrún Halldórsdóttir

nr.18

“Ég man nú ekki hvað ég kaus alveg í byrjun.” - Kolbrún Halldórsdóttir, sem man ekki hvað hún kaus áður en Kvennalistinn kom fram.

nr.19

“Við þurfum að læra að bera ábyrgð á lífi okkar og við þurfum stuðning við það.” Sagði Kolbrún Halldórsdóttir.
Ætli við þurfum endalausan stuðning í að bera ábyrgð á sjálfum okkur eða bara tímabundinn?

nr.20

“Og ef þetta er spurning um frelsi einstaklingsins, þá langar mig nú bara til að benda á það að frelsi þitt endar þar sem nef náunga þíns byrjar!” http://www.althingi.is/kolbrunh/pistlar/safn/000864.htm l

Hmmmm þetta þarf að athuga aðeins, endar þá ekki frelsi Kolbrúnu til að stjórna náunganum á frelsi hans????

nr.21

Kolbrún Halldórsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon og Þuríður Bachman lögðu fram frumvarp til laga um breytingar á hegningarlögunum:

"Hver sem greiðir fyrir kynlífsþjónustu af einhverju tagi skal sæta fangelsi allt að 4 árum [og hver sá] sem hefur atvinnu eða viðurværi sitt af vændi annarra skal sæta fangelsi allt að 6 árum“.

Ætli kaupandinn ræni seljandann eða fyrir hvað er verið að dæma?

nr.22

”Heiðurslaunin eru raunar ekki lögbundin og mætti hugleiða hvort ekki þyrfti að bæta úr því." - Kolbrún Halldórsdóttir. (sem sjálf fær launin)

nr.23

Ég enda þetta á enn einu gríninu frá Vinstri mönnum


Stöð 2, Fös. 2. maí 19:48

Er 20% íslenskra karlmanna nauðgarar?

Vinstrihreyfingin grænt framboð segir að allt að fimmti hver karlmaður hafi nauðgað konu. Talsmaður flokksins segir að þessi tölfræði eigi ekki við um þeirra frambjóðendur. http://www.orvitinn.com/2003/05/03/01.06/

Nei sko “hóst” allir karlmenn fyrir utan þá sem eru í okkar flokk.

Kv.

Moondance
Ekki er hægt að miða siðferði í dag við siðferði áður fyrr.