er hann rispaður eða eitthvað soleiðis eða er hann ónotaður?
aábcdðeéfghiíjklmnoópqrstuúvxyýzþæö