Daglega
38%
3-6 sinnum í viku
15%
1-2 í viku
8%
2-3 í mánuði
8%
mánaðarlega
0%
Sjaldnar
8%
veit ekki/ engin regla
15%
Er að kíkja hingað í fyrsta skipti
8%
13 hafa kosið
-