Fram til 1970
12%
Fram til 1975
29%
Fram til 1980
35%
Lengra
24%
94 hafa kosið