Núna hef ég aðeins meiri tíma.

Fyrir það fyrsta ég er ekki í sértrúarsöfnuði.

Ég VIL vísindaleg vinnubrögð !!

Þú þarft hins vegar að kynna þér bók Adams Rutherford

Israel-Britain er til á Þjóðarbókhlöðunni.

Hér á þessum vef er því haldið fram að viðkomandi aðilar séu ómenntaðir vitleysingar. Svo er ekki heldur lýsa slíkar fullyrðingum þeim sem koma fram best.

Þessi vefur sem þú sendir núna er að mig minnir eini vefurinn sem hægt er að fara inn á og skoða.

Ég á til dæmis videomynd The great Pyramid Ancient Wonder Modern Mystery.

Þar koma fram meðal annars stærðfræðilega skýringar á málunum tengt Pýramidanum. Einnig Stjörnufræði.

Raunar er það svo að Það eru líka til bækur

Pyramidology Adam Rutherford þar sem þetta er sannað með vísindalegum hætti. Það er hægt að kaupa þessar bækur í gegnum netið.

Iceland: Light to the nations er bókarkorn sem sannar að við Íslendingar erum Benjamín ættkvíslin.

Kemur einnig fram í svokölluðum 5th stocket.Pyramidinverstigations:

I had promished to inform you about the main results concerning the Great Pyramid. The results concerning this matter after many years of inverstigations and partly mine last 12 years or so and the scientists confirm many new things, but also many old knowledge. In many ways the result comes compleatly as a surprize.
Armageddon:
Now many people think what is happening here on Earth and not without reason. Earthquick in many places, changes in climate,war and unstability and crisis. New danger for example Al-Qeda, Bask, awful situation in Africa, starvation and plaque in many places.
Religion is very diffrent and confusing. What is correct what is false. Is some religion correct? Does God exist? Has this been inverstegated well, and if so what is the result.
It is very important not to judge before correct result is found.
Inverstegate yourself please!!
The purpose is first and formost informing, but very important people have Freedom to make their own choice.
Why this name Armageddon? We are living in End-times. Very positive changes are about to start.
How is it found out that Armageddon has started?
For those not knowing about the Great Pyramid it is done in the folowing way. 286x7=2002 that is the year Armageddon started. Why 286? For beginners 286 is a key number in the Great Pyramid that has often been named “Bible in stone”
Further findings:
7 is a key number in the Bible fullfillment number. (2002 is the Doome)
222222/777=286 or big Phi.
Big Phi means that this is Divine plan 286/2=143 has the numerical “Son of God”
143x999=142857 this is socalled miracle number. It is always the same number in a diffrent row.
Miraclenumbers:
142857 x 2 = 285714
142857 x 3 = 428571
142857 x 4 = 571428
142857 x 5 = 714285
142857 x 6 = 857142
Finaly it is (143+1)x(999+1)=144.000 that is well known number.
1.000.000/7= 142857.142857142857 etc


For those that have studied these matters know that this based on numbers.
286+2=288 or the note D
288x7=2016 but that year should Armageddon end. Then comes years minus that is 2016-10=2006-7
That is the Armageddon is 2002-2006-7 this I found out 1993-4, this has been prooved by “the best specialists” concerning this matter. I met the person controling institute of Pyramidology of UK. He is booked 1,5-2 years. Then came a book Biblecode2. Newton thought that there were inner key in the Bible. In these books that are now 2 it has been found out that to find this out COMPUTER was neccesary. Economist John M. Keynes started to study the letters from Newton found out that in his latter years he was trying to find out this key in the Bible that he was sure that was there. For example USA-Attack for example and many more informations are there.
Mythology the wisdom of the Ages. Or My-theology that is coming from God.
In many religions comes up the the same story with diffrent actors. In the end comes better time. This comes up in the Greek mythology, Viking religion, Roman mythology, Hinduism, Hopi indian, and Celts, Druids etc. Also it is obvious that many religion doesnt fit into this picture.
This means that these religions doesnt come from god. These errors comes from people working from the dark side.
If this is so what religions are false? Which one are correct? It stands in the Bible that in the Harvest time the false religions will be parted from the correct ones.
Jesus Christ is the Word that became flesh. He is therefore God himself coming to Earth to take away sin of men.
Sion what means that? Lets read it backwards. No means north, is means in Sanskrit el=God. This means that Sion is in the land of God.
(IS)Island means Isis-land or the land of love of God.
Where is the key in this matter? The key is in the lost tribes. What is that? The tribes were 12. One of the tribes was Dan tribe, that is obviously in Dan-mark. The tribes were lost because of attack from Assyrians, that were very agressive.
Efraim-Benjamin-Manase where are these tribes today? Efraim is in UK obviously, because the Stone of Destiny is under the thron of the Queen though at the moment it is in Edinborg castle. Also called Jakobs pillar. It has been prooved that that stone is of the same kind of material as stones where Jakob was dreaming his “Stairway to heaven” dream. Benjamin is in Iceland, and USA=America is the Manase tribe.
What is so important with Benjamin tribe (this you can read about the proof in the booklet “Iceland light to the nations” published 1937 by Adam Rutherford) all the apostels were of Benjamin tribe exept Judas that was of Juda tribe. Benjamin tribe had also many fischermen that is also the reality today. About 70-80% of national income comes from fish industry.
Where does this come from and what prooves this further. This comes also up in the booklets from Sigfus Eliasson. (He died 1972) Also here came another person from Germany, a Greek person that had many visions about Iceland. He was sent to establish the only correct church. According to this person New Jerusalem is here in Iceland. That is Sion is here. This is just like before. Benjamin tribe had Jerusalem before, just like now.
This person understands very little in his visions, but because of the Bible this must be prooved. He seems not to understand all about this. This comes also forward about Snaefellsjokull, Esja and Keilir. Snaefellsjokull is one of the most energy position of the Earth.
Lost tribes.
Spanish professon had studied the lost tribes for many years, it was known that partly the lost tribes went through Spain and it was also known that these people used certain language. These israelities were usualy blond haired and blue eyed. When he studied this further he found out that this was the runes! Vikings!! Today Israel is showing dark haired and small people!
Also there comes result from professor from Israel that has studied this for many years. Today Israel is mostly Khasars, Esau and slightly Jews.
Benjamin tribe: in the bag of Benjamin the silver cup was kept hidden. It has been obvious in the Icelandic people saw more than common people did. For example in Njala it is told that Njall saw more than the common people and was therefore wise. Icelanders translated the Bible first.

It is so though that these things must be prooved because many people pretend to get visions but lie.
Apostels main speciality was that they received visions from God through the holy spirit, both through sight and inner-hearing
Today many such people are sent to mental houses, because slow doctors doesnt accept these things.
People can come more close to God through praying, and Yoga. The Apostels understood just very little they saw and wrote.
This must be taken through faith, like a child, and is the good news to other nations.
Circle of Life or Enoks circle what means that? We live again and again! The meaning of life is to grow up.
Growth steps are supposed to be 7. According to the situation here in Iceland it is obvious that the politicians are in step 2-3 according to type.

Pýramidarannsóknir
Ég hafði lofað því að upplýsa um helstu niðurstöður rannsókna um Pýramidann mikla. Niðurstöðurnar sem fengnar eru eftir margra áratuga rannsóknir þar af 12 ára rannsóknir mínar og vísindamannana staðfesta ýmislegt nýtt, en einnig ýmisleg gömul sannindi. Lokaniðurstaðan kemur að ýmsu leyti algjörlega á óvart.
Armageddon
Nú um stundir velta margir fyrir sér hvað er eiginlega að gerast á jörðinni okkar.
Ekki að ástæðulausu því að nú eru jarðskjálftar á ýmsum stöðum, veðrabreytingar verulegar, stríð og óróleiki víða um heim og mikil undiralda.
Ný ógn hefur komið fram sem eru öfgahópar t.d. Al-Qeda sjálfstæðisbarátta Baska, óöld í Afríku og hungur og plágur víða.
Trúarstefnur eru fjölmargar og misvísandi.
Hvað er rétt og hvað er rangt?
Er yfirleitt einhver trúarbrögð rétt?
Er Guð til?
Hefur þetta verið rannsakað ofan í kjölinn?
Ef svo er hver er þá niðurstaðan?
Mjög mikilvægt er fyrir fólk að dæma ekki fyrirfram áður en að réttri niðurstöðu er náð.
Rannsakið sjálf!!
Tilgangurinn er fyrst og fremst upplýsandi, en fólk hefur FRELSI til að mynda sér sjálfstæðar skoðanir.
Til að byrja með…
Hvers vegna þessi titill á þessum glærum?
Ástæðan er sú að við lifum á “hinum síðustu tímum” og verulega jákvæðar breytingar eru um það bil að hefjast.
Hvernig er fundið út að Armageddon sé hafið?
Fyrir þá sem eru ekkert sérstaklega góð í stærðfræði er það þannig út reiknað. 286x7=2002 Það er árið sem Armageddon hófst. Hvers vegna 286. Fyrir þá sem eru byrjendur í faginu, þá er það svo að 286 er lykiltala Pýramidans mikla sem oft hefur verið nefndur “Biblía í Stein”.
*Áframhaldandi útreikningar*
286x7=2002
Talan 7 er lykiltala Biblíunnar tala dómsins.
222222/777=286 sem er stóra Pí.
Stóra Pí merkir að um Guðdómlega fyrirætlun sé að ræða.
286/2=143 hefur tölugildið “Son of God”
143x999=142857 þetta er svonefnd kraftaverkatala.
Það er þetta er alltaf sama talan í mismunandi röð.

Kraftaverkatalan
142857 x 2 = 285714
142857 x 3 = 428571
142857 x 4 = 571428
142857 x 5 = 714285
142857 x 6 = 857142
Að lokum er (143+1)x(999+1)=144.000 sem er kunn tala.
1.000.000/7=142857,142857142857 og svo frv.

Þeir sem eru búnir að slíta barnskónum í dulspekifræðum vita að þetta byggir á tölum
Hvert er framhaldið?
286+2=288 sem hefur talnagildið D
288x7=2016 þá ætti Armageddon að ljúka. Síðan kemur styttingur upp á 10 ár.
Það er 2016-10 = 2006-7
Það er Armageddon tímabilið er 2002-2006 þetta hefur verið sannað af færustu vísindamönnum heims. Ég hitti yfirmann Pýramidastofnunar Breta. Hann er bókaður c.a. 1,5-2 ár fram í tímann.
Biblecode2
Newton taldi að það væri lykill að Biblíunni. Fram kemur í Biblecode bókunum, sem eru orðnar tvær núna að til þess að leysa málið þurfti COMPUTER þ.e. Það þurfti tölvu til.
Hagfræðingurinn John M. Keynes fór að grúska í bréfum Newtons þar sem að fram kom að hann var mikið að grúska í lykli Biblíunnar, sem hann var sannfærður um að væri til.
Til dæmis kemur fram í Biblecode bókunum árásin á tvíburaturnana í Bandaríkjunum ofl.
Dulspeki-viska aldanna
Fram kemur í fjölmörgum trúarbrögðum ákveðin saga, ákveðið leikrit þar, sem það endar á því að betri tími kemur með blóm í haga… osfrv.

Þetta kemur fram í Víkingatrúnni, Grískri goðafræði, Rómverskri goðafræði, Hindúisma, Hópí indjánar, einnig hjá öðrum indjánum,einnig hjá Keltunum, Drúídunum.
Þá er einnig ljóst að nokkur trúarbrögð, standast ekki vísindalega gagnrýni. Með öðrum orðum trúarbrögðin eru manngerð og því ekki frá Guði.
Hvað er þá rétt í þessu máli?
Hver eru þá rétt trúarbrögð?
Fram kemur í ritningunni að á tíma uppskerunnar munu hin fölsku trúarbrögð vera greind frá hinum réttu.
Jesús Kristur er orðið, sem varð hold. Hann er því Guð sjálfur, sem kom hingað til jarðarinnar til að taka á sig syndir manna.
Síon er No = norður og is eða isis-land Ísland.
Hvar er lykilinn að finna í þessu máli?
Lykilinn er að finna í hinum týndu ættkvíslum. Hvað er nú það?
Ættkvíslir ísrael voru 12. Ein ættkvíslin var Dan ættkvíslin, sem er augljóslega í Danmörku. Því að ættkvíslirnar týndust. Þær flúðu undan Assýringum, sem voru herskáir mjög.
Efraim-Benjamín-Manase
Hvar eru þessar ættkvíslir í dag?
Undir hásæti Bretadrottningar er örlagasteinninn. Stone of Destiny Efraím ættkvíslin er í Bretlandi. Þetta er Jakobs pillar. Sýnt hefur verið fram á að það er samskonar efni í þessum steini og í því bergi þar, sem Jakob dreymdi draum. Starway to heaven. Benjamín er á Íslandi, Manase ættkvíslin er í Bandaríkjunum.
Benjamín ættkvíslin
Benjamín ættkvíslin er merk að því leyti að allir lærisveinar Jesú voru af ættkvísl Benjamín. Nema Júdas sem var af Júda ættkvísl.
Þetta voru m.a. fiskimenn. Það eru einnig Íslendingar enn þann dag í dag.
Ísland er því land Guðs og fólk Guðs, en ekki Gyðingar því að þeir létu krossfesta Jesú. Gyðingar eru einungis ein af ættkvíslum Ísrael.
Jerúsalem var einnig þar sem að Benjamín ættkvíslin var.
Hvað er það sem sannar þetta?
Þetta kemur mikið til fram í ritum Sigfúsar Elíassonar.
Einnig kom hingað erlendur aðili, sem hafði fengið fjölmargar vitranir um Ísland. Hann var hingað sendur að eigin sögn, til að stofna hina einu réttu kirkju. Samkvæmt honum er Nýja Jerúsalem þ.e. Síon hér .
Hann skilur samt mjög takmarkað í sínum vitrunum.
Þetta kemur einnig fram í fræðunum um Snæfellsjökul Esjan og Keilir þetta er ein helsta orkustöð jarðar.

Týndu ættkvíslirnar
Hvaða ritmál notuðu Ísraelsmenn? Þannig var að spánskur prófessor, hafði rannsakað þetta mál í fjölmörg ár, en vitað var að ættkvíslirnar fóru þar í gegn á flótta undan Assýringum.
Honum fannst þetta eitthvað kunnuglegt, en kom því samt ekki fyrir sig! Þegar hann fór að kanna þetta betur voru þetta rúnirnar, sem Víkingar notuðu, enda er ísraelsmönnum lýst á þann hátt að þeir voru hávaxnir og bláeygir. Ísrael nútímans lýsir allt öðru fólki lávöxnu fólki og dökkhærðu. Fram kemur á netinu niðurstaða ísraelsks prófessor sem rannsakað hefur þessa hluti í marga áratugi. Ísrael nútímans er mestmegnis af ættkvísl Khasars, Esaú og lítillega Gyðinga.
Benjamín ættkvíslin
Í sekk Benjamín var silfurbikarinn falinn. Það kemur fram í ritum íslendinga að þeir hafa oft á tíðum séð meira en gengur og gerist með fólk. Þetta er hreinlega einkenni á Íslenskri þjóð.
Ef maður skoðar t.d. Njálu var Njáll forspár og því vitur maður. Íslendingar þýddu Biblíuna fyrstir.

Þó er það svo að það þarf að kanna og sannreyna hlutina.
Því að það eru margir sem þykjast fá vitranir, en eru að ljúga.
Lærisveinarnir
Aðal einkenni lærisveinanna var að þeir fengu vitranir frá Guði. Þeir heyrðu raddir og sáu sýnir.
Slíkt fólk er gjarnan sent inn á geðdeildir. Því að sálfræðin viðurkennir ekki ennþá slíka hluti.
Fólk getur nálgast Guð á ýmsan hátt t.d. Með bæn og yoga eða hugleiðingu.
Lærisveinarnir sáu og heyrðu, en skildu samt fátt af því sem þeir sáu og heyrðu.
Ástæðulaust er að vera með hroka, þetta er náðargjöf og góðu fréttirnar til annara þjóða.
Circle of Life
Við lifum aftur og aftur! Pýramidinn segir þetta ljóslega auk fræða Sigfúsar Elíassonar og ritningin staðfestir það einnig.
Tilgangur lífsins er jú að njóta, en einnig að þroskast. Þroskastigin eru 7. Við höfum fólk sem stjórnar landi okkar, sem er á þroskastiginu 2-3 miðað við öll málin, sem sífellt eru að koma upp skv. skilgreiningu!