Samband Íslenskra fyrirtækja, með það markmið að vernda hagsmuni Íslendinga í EvE alheiminum.


Stjórnarskrá United Federation of Icelandic Corporations:
1. Grein: stjórnarskrá og fundarhöld


1.0
Sama hvað þú gerir, alltaf skalt þú fara eftir stjórnarskránni.
Ef einhverjar breytingar þarf að gera á stjórnarskránni, skal kalla
til þingfundar,og þar skulu að minnsta kosti 2/3 samþykkja breytinguna
Ef ekki er hægt að boða fund, er ekki hægt að breyta stjórnarskránni!


1.1
Er tekin er mikilvæg ákvörðun varðandi málefni UFIC skal það gert á
þingfundi. Sé ómögulegt að kalla til fundar, sökum þess að eigi
náist í nægilega marga af meðlimum þings til að mynda meirihluta
skal forseti taka ákvörðun í samráði við þá þingmenn sem í næst.
Hvorki foreti þingsins né varaforsetinn hafa leyfi til að breyta
stjórnarskránni. Ef ekki næst í forseta þingsins skal varaforseti
þingsins taka við stöðu hans þangað til hann er tilbúinn til að
taka við aftur.


1.2
Forseti og varaforseti þingsins skulu vera kosnir af UFIC þinginu.
Skulu þeir kosnir í sitthvoru lagi og má frambjóðandi til forseta
kjósa frambjóðanda til varaforseta og öfugt. Eigi mega forseti og
varaforseti þingsins vera frá sama fyrirtæki.

1.3
Hvert meðlimsfyrirtæki fær 3 fulltrúa á þingi. Ef fyrirtæki nær ekki í alla sína 3 fulltrúa missa þeir jafn mörg atkvæði og

þeir eru með fjarverandi fulltrúa.

1.4
RaiD Enterprises fær óskorðar neitunarvald, og var það ákveðið af stofnendafyrirtækjum UFIC.
2. Grein: viðskipti, sambönd og samskipti við aðra


2.0
UFIC ver öll heiðarleg viðskipti á sínu svæði, og reynir að koma
í veg fyrir viðskipti, sem UFIC þingið hefur úrskurðað ólögleg á
þingfundi(1.1 grein).


2.1
UFIC mun líka verja þá íslendinga, fyrirtæki, bandalög, félög o.fl
sem taka þátt í EvE og eru í vandræðum, þurfa, eða biðja UFIC um aðstoð.
Þetta á ekki við um þá íslendinga sem eru með ólöglega starfsemi,
standa í viðskiptum sem þingið hefur úrskurðað ólögleg, eða standa
í stríði við aðra sem þingið hefur úrskurðað bandamenn UFIC. (2.3 grein)


2.2
UFIC þingið ákvarðar hvaða viðskipti eru lögleg og hver eru ólögleg. Það
skal gert á þingfundi sem skal boðaður af forseta þingsins og/eða
varaforseta (1.1 grein).


2.3
UFIC þingið ákvarðar líka hverjir skulu ganga til liðs við UFIC, stofna
viðskiptasáttmála, hefja samstarf við UFIC, koma á viðskiptaleit við UFIC
o.fl. Það skal gert á þingfundi (1.1 grein)


2.4
Samningar UFIC og stjórnarskráin hafa algeran forgang yfir allt annað.
Ef meðlimi UFIC er boðið samstarf, samningur eða eitthvað annað skal það
samþykkt eða því hafnað á þingfundi UFIC þingsins.


3. Grein: Reglur innan UFIC


3.1
Það eru þrjú lögmál sem snerta samskipti meðlima UFIC sem alltaf
skulu vera í hávegum höfð. Þau lögmál eru þessi:


1. Meðlimur UFIC getur ekki unnið öðrum meðlimi UFIC mein, né heldur
með aðgerðarleysi, stuðlað að því að annar meðlimur UFIC hljóti skaða.


2. Meðlimur UFIC má ekki ljúga að öðrum meðlimi nema því aðeins að sú lygi
brjóti í bága við fyrsta Lögmálið.


3. Meðlimur UFIC verður að verja tilvist sína svo lengi sem sú vörn brýtur ekki í
bága við fyrsta og annað lögmálið.


Þessi lögmál má ekki brjóta undir neinum kringumstæðum.

Þannig hljómar stjórnarskrá UFIC, en hún var sett saman í stórum dálkum af þingi UFIC, og löguð í smáatriðum af yfirstjórn

RaiD Enterprises.

UFIC er ávalt að leita af velsæmandi fyrirtækjum sem treysta sér til að viðhalda þessi skilyrði, og leggja af hendi vinnu og

mannskap til þessa.

United Federation of Icelandic Corporations

- Sverð Íslands, sómi þess og skjöldur.


RaiD Enterprises, Climax, Mayhem Inc & Peacekeepers.
<img src="