nei
7%
77%
kannski
16%
227 hafa kosið
you shut your mouth when you're talking to me!